Homologacje

Lista dopuszczonych produktów

UWAGA:

 • Zabrania się montażu UŻYWANYCH elementów instalacji gazowych (dotyczy również zbiorników) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28.09.2005 r.
 • Zabrania się montażu zbiorników, które nie posiadają protokołu z badań oraz decyzji
 • dopuszczającej do eksploatacji lub obrotu, wydanej przez organ właściwej jednostki  dozoru technicznego.

Szczegółowy wykaz elementów instalacji gazowej dopuszczonych przez firmę:

 • AC S.A. znajduje się TUTAJ
 • A.MAX sp.j. znajuje się TUTAJ
 

Wzory homologacji AC S.A.

Firma AC Spółka Akcyjna posiada świadectwo homologacji
sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem nr: PL*0058*00/G

 

Homologacja AC dopuszcza następujące elementy wyposażenia instalacji:
LISTA DOPUSZCZONYCH PRODUKTÓW
Homologacje z elementami z poza listy będą odrzucane.


Świadectwo homologacji należy wypełnić według wzoru umieszczonego powyżej, następnie wszystkie 3 egzemplarze dokumentu przesłać do w naszej Firmy z dopiskiem "HOMOLOGACJA AC"

Po zatwierdzeniu oryginał oraz jedna kopia zostaną odesłane do warsztatu. Oryginał należy przekazać właścicielowi samochodu, natomiast kopię montażysta przechowuje w warsztacie.

Druki homologacji można otrzymać w naszej Firmie (autoryzowany dystrybutor AC) przy zakupie instalacji gazowej.

W przypadku jakichkolwiek pytań, proszę dzwonić pod numer telefonu podany w zakładce KONTAKT.

 

Warunki wpisu na listę homologacyjną AC S.A.

W celu uzyskania wpisu warsztatu do rozszerzenia sieci zakładów montujących zgodnie
ze świadectwem homologacji Nr PL*0058*01/G należy przekazać jednemu z dystrybutorów AC komplet wymienionych poniżej dokumentów:

Kwestionariusz zgłoszeniowy
• kserokopia faktury zakupu analizatora spalin z podanym typem na fakturze
• aktualne świadectwo legalizacji analizatora
• kserokopia faktury zakupu elektronicznego detektora gazu z podanym typem na fakturze
• certyfikat CE elektronicznego detektora gazu
• wpis do ewidencji lub odpis z KRS
• NIP
• REGON

 

Wzory homologacji A.MAX

Firma A.MAX jest właścicielem następujących świadectw homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej pojazd do zasilania gazowego:

PL*0020*00/G
(LPG)
PL*0039*00/G 
(LPG)
PL*0054*00/G
(CNG)

 


Każda homologacja posiada listę zakładów uprawnionych do montażu.

Przy zakupie instalacji gazowej zakład montujący otrzymuje wyciąg ze świadectwa homologacji.

Przykład:

Montażysta znajdujący się na liście, która jest przyporządkowana homologacji PL*0039*00/G, powinien wypełniać tylko wyciągi z tym numerem!

Zasady wypełniania wyciągów i obieg dokumentów:

 • wyciąg ze świadectwa homologacji składa się z oryginału i dwóch kopii,
 • zakład montujący wypełnia czytelnie wszystkie pozycje, oprócz tych, które są przeznaczone dla osoby zatwierdzającej w miejscu "Wypełnia A.MAX",
 • zamontowane elementy instalacji gazowej, muszą należeć do listy produktów dopuszczonych do montażu przez A.MAX,
 • oryginał wyciągu wraz z jedną kopią i dołączoną kopertą zwrotną należy wysłać do A.MAX. Po zatwierdzeniu kopia dokumentu zostaje w archiwum, zaś oryginał odsyłany jest na adres zwrotny znajdujący  się na kopercie,
 • druga kopia wyciągu powinna być przechowywana w zakładzie montującym,
 • prawidłowo wypełniony i zatwierdzony wyciąg razem z fakturą za montaż i dokumentem na zbiorniki stanowi podstawę do dokonania wpisu w dowodzie rejestracyjnym.
 

Warunki wpisu na listę homologacyjną A.MAX

Firma A.MAX dokonuje wpisów na listę homologacyjną PL*0039*00/G (LPG)

oraz PL*0054*00/G (CNG).

Niezbędnym wyposażeniem warsztatu montujacego instalacje gazowe w samochodach są:

 • wieloskładnikowy analizator spalin - posiadający ważne świadectwo legalizacji,
 • elektroniczny detektor gazu - posiadający certyfikat CE.

Firma ubiegajaca sie o wpis na liste zakładów uprawnionych do montażu                                    powinna przesłać do A.MAX następujące dokumenty:

 • karta zgłoszeniowa
 • kserokopia faktury zakupu analizatora spalin
 • aktualne świadectwo legalizacji analizatora
 • kserokopia faktury zakupu elektronicznego detektora gazu i certyfikatu CE
 • kserokopie dokumentów firmy: wpis do ewidencji lub odpis z KRS, NIP, REGON

 

Jeżeli zakład ubiegający się o wpis prowadzi Stację Kontroli Pojazdów z uprawnieniami do badania pojazdów zasilanych gazem, wystarczy przesłać kopię Pozwolenia Właściwego Organu Administracji Państwowej na prowadzenie SKP, kopię Certyfikatu ITS z oznaczeniem zakresu uprawnień oraz kserokopię faktury zakupu przyrządu do badania szczelności.

Czas oczekiwania na wpis od momentu złożenia dokumentów do chwili pojawienia się na głównym wykazie zakładów w ITS może trwać od jednego do dwóch miesięcy. Po uzyskaniu wpisu zakład montujący otrzymuje Certyfikat Autoryzacji z nadanym numerem rozszerzenia i pozycji, który powinien umieszczać na każdym wypełnianym wyciągu ze świadectwa homologacji.

 

Informacja:

Ta strona używa plików cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki internetowej.